Átláthatósági Nyilatkozat

Tisztelt Szerződő!

Ezúton tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdés alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, jogszabályban meghatározott adatokat kezelni.

Fentiekre tekintettel ezúton kérem, hogy az alábbi linken megtalálható formanyomtatványt, a rendelkezésre bocsátott kitöltési segédletben foglaltak figyelembe vételével kitölteni és megküldeni szíveskedjen!

Letölthető dokumentumok Nyilatkozat Útmutató
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux