Felhívás – Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és csomagküldő kereskedelem

Orosháza Város Jegyzője, mint kereskedelmi hatóság az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot. A Kormány 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idején, kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazására vonatkozóan

20/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselési szabályokról

Orosháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Orosháza polgármestereként, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Hirdetmény – Közigazgatási hatósági döntés

A Békés Megyei Kormány hivatal – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312 Kr.) 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján – a 2020. november 5. napján kelt, BE/ETDR- EPO/2001-12/2020 ügyiratszámú közigazgatási hatósági döntés hirdetmény útján történő közlését és a döntésről készült közlemény közhírré tételét rendeli el.

DAREH – Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük Ügyfeleinket,
hogy a személyes ügyintézés helyett ügyeiket elsődlegesen telefonon,
elektronikus formában, vagy postai úton intézzék.
Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36 66/447-150

Közterületi fák lemosó permetezése

Értesítjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy cégünk Orosháza közterületein lévő vegyes fák lemosó permetezését végzi.
Munkavégzés időtartama: 2020.11.09.-11.29.

FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ SZEREK:
Champ DP                                                        2 kg/ha
Vektafid A                                                        20 l/ha

ÉLELMEZÉSEGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ : nk. NAP
MUNKA EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDEJE:                    0 NAP

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Orosháza Város Önkormányzata a 71/2020. (VII.9.) K.t., 72/2020. (VII.9.) K.t., 73/2020. (VII.9.) K.t., 74/2020. (VII.9.) K.t. és 75/2020. (VII.9.) K.t. határozatokkal elindította a Településrendezési eszközeinek részleges módosításának tervezését gazdaságfejlesztés érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város öt […]

Megújul a tűzoltólaktanya

Összesen 831 millió forint központi költségvetési forrásból újul meg az orosházi tűzoltók Kossuth téri laktanyája. A közel 70 éves épület korszerűsítése várhatóan másfél évig tart. A munkálatok ideje alatt tűzoltóink a korábbi IKR telephelyen állomásoznak. Az orosházi tűzoltólaktanya az 1950-es évek közepén, több ütemben készült el. Az eltelt évtizedek alatt csak az állagmegóvást célzó munkálatokat végeztek el az épületen, most viszont teljes körű lesz a megújulás.

Civil szervezetek, figyelem!

Megjelentek a NEA pályázatok, november 11-éig lehet pályázni, a 2021. évi keret közel 9,3 milliárd forint. Azonban fontos tudni, hogy a korábbi EPER rendszer helyét átvette a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR). Az új felületen (https://nir.bgazrt.hu/bga/) a civil szervezeteknek regisztrálniuk kell, méghozzá körültekintően, hogy a későbbiekben elérhetők legyenek a pályázati felhívások és pályázni tudjanak.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux