Dr. Burai Mihály – Köszöntő

 

Kedves Orosháziak!

Örömömre szolgál, hogy a város, a Polgármesteri Hivatal, az Önök szolgálatára szerződhettem.

Orosháza város közigazgatási tevékenységét két pólus jellemzi: az önkormányzati igazgatásból és az államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásából eredő feladatok ellátása. A helyi közügyek intézése során a közigazgatás helyi szabályozásának minősége, mint irányadó szemlélet megőrzésére továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani, úgy, hogy a megvalósítás – amelyben a Jegyzőnek hangsúlyos szerepet tulajdonítok – a szakmailag megalapozott célokkal egyezzen.

Orosháza város közigazgatása fejlődési ívére vonatkozó prioritások abban emelhetők ki, hogy a hatósági segítés, a hatósági eljárások jogszabály által megengedő egyszerűsítése, a túlszabályozottság csökkentésére irányuló dereguláció, a szolgáltató közigazgatást meghatározó kommunikáció folytatása és az ügyfél, valamint a helyi közigazgatás közötti bizalmi viszony kialakítása teremtse meg a hatékony közszolgálatiság elvárásait.

Bízom abban, hogy a meghatározott – az előzőekben is vázolt – feladatok találkoznak azzal az elkötelezett, a szolgáltató szemlélettel minden tekintetben azonosuló Polgármesteri Hivatali gondolkodással és cselekvéssel, amely az ügyfeleink elégedettségét tükröző munkánk értékelésének magas fokú kifejezése.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux