Ebzárlat

 

HATÁROZAT

Járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra

2019. év március hó 30. napjától 2019. év április hó 20. napjáig

az Orosházi járás illetékességi területén:
Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós

a Mezőkovácsházai járás illetékességi területén:
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunág óta, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza,

település közigazgatási területére

ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendelek el.

 

 

A járványügyi intézkedés hatálya alatt:

  •  Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kel! tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek
  • A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
  • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól
  • Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
  • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetéséve! járó rendezvény nem tartható.
  • A Települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
  • A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) azt hozzám és a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.. sz. Telefonszám: 06-68-417-283 vagy annak Mezőkovácsházai Kirendeltségéhez 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 1. sz. Telefonszám: 06-68-381-144) haladéktalanul be kell jelenteni.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Amennyiben a vakcinázott területen vadon élő és/vagy háziállat elhullott tetemét fellelik, annak érintetlenül hagyása mellett haladéktalanul értesíteni keli a területileg illetékes hatósági állatorvost vagy a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.

Hatósági döntésem egy kiadmánya egyidejű közlésével megkeresem a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalát , valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalát, hogy az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozatom helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjék.

Határozatomat a fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandónak mondom ki.

A határozat ellen 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalnak címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), de hivatalomnál két példányban benyújtott -illetékmentes-fellebbezéssel lehet élni.

Békés megye közigazgatási területén a rókák veszettségének megelőzése és a betegség leküzdése érdekében 2019. év március hó 30. napja és 2019. év április hó 4. napja között csalétek­vakcina kihelyezése történik repülőgépes kiszórás módszerével és/vagy kézből kihelyezés módszerével.

Ezért a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi. XLVI. törvény 51. § (3) bekezdése alapján ebzárlatot és legeltetési tilalmat kellett járványügyi Intézkedésként elrendelnem.

Az ebzárlat szabályait, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési/értesítési kötelezettség(ek)et a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (8). bekezdése és 12. § (2)-(6) bekezdései, illetve 13. §-a alapján rendeltem el.

A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998, évi XXVIII, tv, 48/A. § (3) bekezdése írja elő.

Az illetékes járási hivatal részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozat közzétételi kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI, törvény ( a továbbiakban: Éltv.) 52. § (2) bekezdése írja elő.

Határozatomat az Éltv. 51. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bek. és 81. § (1) bek. alapján hoztam meg.

Az azonnali végrehajtást az Éltv. 42. § (1) bek. d) pontja alapján mondtam ki.

Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja határozza meg. Illetékességemet a hivatkozott Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam.

 

Letöltés (PDF, 248KB)

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux