Együtt egymásért – területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

Orosháza Város Önkormányzata „Együtt egymásért – Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122 projektjének bemutatása

A pályázati konstrukció szervesen illeszkedik azon központi prioritás célkitűzéseihez, amely a folyamatok megújítását és a szervezetfejlesztést helyezi a középpontba. Ennek részét képezi a társadalmi felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása és fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a közszolgáltatások minőségének javítása. A magasabb közigazgatási teljesítmény elérésén túl a prioritás célja az eredményesebb és költséghatékonyabb, területi együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése az eljárások és folyamatok javítása révén.

Ehhez kapcsolódóan került kiírásra 2014 augusztusában az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás, amelyen Orosháza Város Önkormányzata sikeresen szerepelt.

Tekintettel arra, hogy Orosházán és az Orosházi Járáson belül is egyre nagyobb igény van a társadalmi felzárkóztatás érdekében eredményes összefogásra, továbbá egyre inkább fókuszba kerül a partnerekkel való közös gondolkodás és a közszolgáltatások minőségének javítása, így jelen projektet is ennek szolgálatába kívánjuk állítani, amely a fenti célok megvalósításához nyújt segítséget.

A kialakításra kerülő járási szintű, esélyegyenlőséghez kapcsolódó összefogás alkalmas lehet a járási szintű együttműködés javítására és fokozására, továbbá a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját is fejleszteni képes rövid és hosszútávon egyaránt. Mindezekre azért van szükség, mert megfigyelhető a járásban az a tendencia, amely szerint a lakosságmegtartás egyre nagyobb gondot jelent. További problémaként jelentkezik a foglalkoztatás mértékének negatív irányú változása.

A járás települései közül mindenki eleget tett az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvényben foglaltaknak, miszerint a helyi esélyegyenlőségi programot alkossák meg. Ennek értelmében helyi szinten a felmerülő problémák feltárása és kezelése megtörténik, viszont ezek csak az adott településre vonatkoznak. Azzal, hogy minden településnek van helyi esélyegyenlőségi programja, még nem jelenti azt, hogy a járási szintű lefedettség központosítva vagy egységesítve, összehangolva lenne. Ezért elkészítésre kerül egy olyan járási szintű programterv, amely magába olvasztja a helyi programokat, azokat összesítve, minden fél által elfogadott és működtetett cselekvési stratégia formájában.
Kiemelt cél, hogy minden állampolgár – nők, fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, romák, tartós munkanélküliek, időskorúak, pályakezdők – számára megteremthetővé váljon az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedés vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatás és a sport, szórakozás területén egyaránt.

A program kiterjed:

 • az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
 • az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
 • a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
 • olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A megvalósítás során érvényesítendő körülmények a járásban:

 • a szegregációmentesség;
 • a diszkriminációmentesség;
 • a társadalmi integráció
 • a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
 • a megkülönböztetés tilalma;
 • az egyenlő bánásmód betartása;
 • az emberi méltóság tiszteletben tartása;
 • a társadalmi szolidaritás.

A fenti célok összehangolása, egységesítése alapvető elvárás a járásba tartozó települések önkormányzataival szemben a szolgáltatásokat igénybe vevők, vagyis a lakosok, célcsoportok részéről. Fontos feladat a bevont szereplők körében létrehozni a modell jellegű együttműködéseket annak érdekében, hogy hosszútávon működőképes legyenek a projekt során elkezdett fejlesztések. Ennek részcéljai az együttműködések erősítése, a társadalmi párbeszéd növelése, a társadalmi felzárkóztatás erősítése, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység elősegítése.

A fentebb felsoroltakat a települési esélyegyenlőségi programok összehangolása során létrehozandó járási esélyegyenlőségi program foglalja magában, amely iránymutatást tartalmaz a járás települései számára az esélyegyenlőség biztosításához szükséges együttműködés megvalósítására.

Tervezett tevékenységek:

 • megkötött együttműködési megállapodások (17db)
 • együttműködéseket előkészítő ülés (4db)
 • felzárkózási kerekasztal ülés (7db)
 • elkészült programterv (1db)
 • települési roadshow (8db) – minden járási településen
 • települési ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvény (8db) – minden járási településen

A projekt megvalósításának kezdete: 2015. április 15.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015. november 15.
A projekt összköltsége: 21 998 676,- Ft
A támogatás aránya: 100%


A pályázat dokumentációja, rendezvények:

[bbp-single-forum id=21693]
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux