Emelkedik a szociális támogatások összege

 

Megemeltük a jövedelmi határértékeket a szociális kérelmek elbírálásánál azért, hogy többeknek segíthessünk – mondta el Dávid Zoltán. Orosháza polgármestere hozzátette, a szociális alap felülről nyitott, minden jogosult megkapja az őt megillető támogatást a várostól.

 

Július 9-i ülésén módosította a képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet.  A döntés következtében többekhez juthat el a város segítsége – emelte ki a városvezető.

A módosítás értelmében változtak például a gyermekek rendkívüli települési támogatása megállapítására irányuló összeghatárok: a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem határ 42 ezer 750 forintról 57 ezer forintra, családok esetében 37 ezer 50 forintról 51 ezer 300 forintra emelkedett. Emellett emelkedtek a gyermekenként adható támogatási összegek is: első gyermek esetében 7 ezer 500, második gyermeknél 3 ezer, harmadiknál 1 ezer 600, a negyedik és minden további gyermek esetében ezer-ezer forintra.

Átmeneti települési támogatással is segíti a város a családokat. A támogatás igénybe vételére az a család, illetve személy jogosult, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át, azaz 51 ezer 300 forintot a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az egyedülélő személy esetén 250 %-át, azaz 71 ezer 250 forintot.

A lakhatási települési támogatás esetében újdonság, hogy a támogatást már a lejáratát megelőző két hónapban meg lehet újítani, ezzel garantálva az ellátás folyamatosságát, biztosítva a szociális biztonságot, és az is fontos szempont, hogy ezzel a lépéssel a város rendelkezése összhangba kerül a szolgáltatók védendő fogyasztói státusz igazolására vonatkozó gyakorlatával.

A szemétszállítási települési támogatást olyan kérelmezők is igényelhetik, akik korábban nem részesülhettek az ellátásban, mert az egy főre jutó jövedelemük magasabb volt a rendeletben szabályozottnál. A módosítás értelmében azok igényelhetik ezt a támogatási formát, akik esetében egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360 %-át, azaz 102 ezer 600 forintot.

A temetési költségek igen megterhelők a hozzátartozók részére, éppen ezért a temetési települési támogatás összege 40 ezer forintra emelkedett, a kérelem benyújtására 90 napos határidőt iktattak be.

Fontos változás az is, hogy fenti támogatásokat folyószámlára utalással fizetik ki a jogosultaknak. Illetve, ha nincs folyószámla, akkor a hivatali segélypénztárban, előre megjelölt időpontban fizetik ki a támogatásokat.

Azt is tudni érdemes, hogy nem állapítható meg települési támogatás – elemi kár bekövetkezésének kivételével − annak a személynek, a) aki, illetve akinek a vele együtt élő közeli hozzátartozója vagyonnal rendelkezik, és b) aki bentlakásos szociális intézményben nyert elhelyezést. Továbbá nem állapítható meg a szociális biztonságot erősítő települési támogatás annak aki, illetve akinek a családjában élő aktív korú személy – ide nem értve azokat, akik egészségkárosodásuk okán rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, akik álláskeresési járadékban, vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülnek − álláskeresőként álláskeresés céljából legalább három hónapja nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. A kérelmezőnek, illetve a vele együtt élő aktív korú személynek az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettségének teljesítését igazolnia kell az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal.

A változások célja, hogy az orosházi családok, különös tekintettel a gyermeket nevelőkre, továbbra is hozzájussanak a különböző ellátásokhoz, egyrészt az eddiginél magasabb összegben, másrészt az eddiginél nagyobb jogosultsági körben.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux