FELHÍVÁS – Módosítási eljárás a város Településrendezési eszközeinek részleges megváltoztatására

 

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

(MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA)

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2018. (V.25.) K.t. határozatával módosítási eljárást indított a város Településrendezési eszközeinek részleges megváltoztatására.
Orosháza településrendezési terve 2017-ben újult meg teljes körűen, a szerkezeti tervet a 69/2017. (III.31.) K.t. határozattal fogadta el a Képviselő-testület, a Helyi Építési Szabályzatot a 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet állapította meg.
A dokumentumok változtatására az Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozások nyújtottak be kérelmet: a Doherty Hungary Kft. a meglévő telephelyét bővíti, a Bay Solar Projekt Kft. pedig napelem-parkot hoz létre.

A változással érintett telkek ábrázolása átnézeti térképen:

A módosítási tervanyag elkészült, ezennel megindítom annak egyeztetését. A módosítás leírása teljes terjedelemben a következő web-helyen található:

http://www.oroshaza.hu/2018/07/24/felhivas-modositasi-eljaras-a-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-reszleges-megvaltoztatasara/

A változtatások lényege az, hogy az Ipari Parkra vonatkozó helyi építési szabályok segítsék a meglévő telephelyek bővülését déli irányban, továbbá lehetővé váljon napelem-park létesítése. A cél érdekében a Településszerkezeti tervben a Bay Solar Projekt Kft. által megvásárolt terület a napelem-park befogadására alkalmas KEn jelű Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kategóriába kerül át. A Doherty Hungary Kft. telephely déli irányban való bővítésének támogatására a tervezett déli feltáróút visszaköt majd a Gyártelep utcához. Az utca átkötése a telephely nyugati oldalán, a közútnak a meglévő védőerdőből való kiszabályozásával lehetséges. A napelem-parkok alig igényelnek járműforgalmat, ezért a feltáró úton várhatóan lényegesen kisebb forgalomra kell számítani, a közterület szélessége 22 méterről 12 méterre csökkenthető.

A Partnerségi véleményezés az Orosháza város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet szerint történik.

A Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink a Településrendezési eszközök módosítási tervanyagáról véleményeiket 2018. augusztus 15-ig küldhetik meg elektronikusan a korodi.attila@oroshaza.hu e-mail címre vagy postán, Orosháza város polgármesterének címezve az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. címre.

 

A módosítás tervéről Lakossági fórumot tart Novák Péter városi főépítész, 2018. augusztus 7-én, kedden délután 16.00 órakor az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistárgyaló termében.

 

Orosháza, 2018. július 25.

                Dávid Zoltán
               polgármester

 

Letöltés (PDF, 5.34MB)

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux