Felhívás – Őszi szüneti étkeztetés

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, óvodás, általános- és középiskolás korú, vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező (5 hónapostól 18 évesig) gyermekek részére,

az  őszi szünidőben, 2018. október 29. és november 02. közötti időszakban munkanapokon

déli meleg főételt biztosít, összesen 3 ebédet. 

Bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitva tartása miatt nem kerül sor. Óvodai intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén csak az óvoda zárva tartásának időtartama alatt jár étkezés.

A jogosultak szülei írásban tájékoztatást kaptak, melynek tartalmára az alábbiak szerint hívom fel ismét a figyelmüket:
Az étkezés igénylésére a tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlap kitöltésével és az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatt történő benyújtásával van lehetőség.

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig. A Családsegítő Szolgálat munkatársai a kitöltésben segítséget nyújtanak.

Kérem, hogy igénylését lehetőleg 2018. október 19. napjával bezárólag adja le a Családsegítő Szolgálatnál.

Az étkezést a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (Eötvös tér 2.) nyújtja az intézmény ebédlőjében történő elfogyasztással, vagy a szülő által ételhordóban történő elszállítás útján, vagy külterületen kiszállítással.
A Szentetornyán élők a Mátyás király utca 37. szám alatti óvodában, a Rákóczitelepen lakók a Bácska u 29. sz. alatti óvodában vehetik át az ételhordókat.
Az étel elszállításának vagy helyben fogyasztásának igényét az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál kérjük jelezni.
A Családsegítő Szolgálatnál történik az étkezés igénybevételét biztosító étkezési jegyek átvétele és az étkezés valamilyen oknál fogva bekövetkező lemondása.

 

 

Orosháza, 2018. október 3.

 

   Dávid Zoltán
polgármester

Letöltés (PDF, 71KB)

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux