Gázártámogatás az együtt lakó, többgenerációs családoknak

Gázártámogatás

az együtt lakó, többgenerációs családoknak

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) számú Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján hatályba lépett 7/A. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy az ún. többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek vehetik igénybe e jogszabályi rendelkezés alapján, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – egy-egy példát említve, családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb 4 egymástól elkülönülő – azaz önálló – lakásrendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Azt, hogy miként kell értelmezni a kedvezmény szempontjából figyelembe vehető ingatlant, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet határozza meg, ami szerint a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, amely a lakóhelységeit (lakószoba, étkező), a főzőhelységeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helységeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, wc), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helység) együttesen tekintve, lehetővé teszi a pihenést, a főzést, az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely használatot és az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását.

A jogszabály rendelkezésének megfelelően az egyes lakások helyiségeinek együttesen, tehát a másik lakás/lakások helyiségeitől jól elkülöníthető módon kell a fenti funkciókat biztosítani (önálló egységet alkotó szoba, konyha/amerikai konyha, fürdőszoba wc-vel egyben vagy külön).

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységekkel rendelkező ingatlanban igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől, aki ebben a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló rendeltetési egységek számát.

Ez az eljárás kérelemre indul és a Jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül abban az esetben állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások meglévő állapota megfelel a Korm. rendelet szerint ismertetett lakás meghatározásnak.

Az aláírással ellátott kérelem az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályánál írásban személyesen vagy postai úton nyújtható be, illetve e-papíron is előterjeszthető.

A kérelmet a lakossági fogyasztónak kell benyújtania és a döntés előkészítésével megbízott szervezeti egység – Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály – helyszíni szemle lefolytatását követően, ismételten hangsúlyozva 8 napon belül hozza meg döntését.

Amennyiben a helyszíni szemle alapján az ismertetett jogszabályi rendelkezések szerinti ingatlanfeltétel nem állapítható meg, a Jegyző a hatósági bizonyítvány kiadását döntésével megtagadja.

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét arra, hogy csak abban az esetben terjesszék elő kérelmüket, amennyiben az előzőekben részletesen ismertetett feltételeknek megfelelnek.

Tisztelettel kérem a kérelmet előterjesztő ügyfeleket, hogy kérelmükben tüntessék fel telefonos elérhetőségüket, arra való tekintettel, hogy a helyszíni szemle időpontját a Hivatal munkatársai egyeztetni tudják.

Információval és kérdéseikre adandó válaszokkal előzetesen is rendelkezésükre áll az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztálya az alábbi elérhetőségeket:

Püspöki-Sinka Edit osztályvezető: puspoki.s.edit@oroshaza.hu

06 68 514 287

Dr. Krámli Tamás osztályvezető-helyettes: kramli.tamas@oroshaza.hu

06 68 514 243

Szántó Péter műszaki ügyintéző: szanto.peter@oroshaza.hu

06 68 514 209

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux