Gazdaság


Deprecated: get_page_by_title funkció használata nem ajánlott 6.2.0 verziótól kezdődően. WP_Query használata javasolt helyette. in /var/www/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: get_page_by_title funkció használata nem ajánlott 6.2.0 verziótól kezdődően. WP_Query használata javasolt helyette. in /var/www/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: get_page_by_title funkció használata nem ajánlott 6.2.0 verziótól kezdődően. WP_Query használata javasolt helyette. in /var/www/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
Helyiadó aktuális Elektronikus ügyintézés Vállalkozások

1. Általános információk

Orosháza Békés megye nyugati csücskében fekszik, népessége 29,300 fő. A város a megye legiparosodottabb települése, emellett kulturális, oktatási és kedvelt turisztikai központ. A kistérségi központ fejlett infrastruktúrával és intézményhálózattal biztosítja a térség mintegy 65 ezer emberének zökkenőmentes mindennapjait.

2. Megközelítés, közlekedés

Orosháza a Dél-Alföldi Régió egyik kiemelt jelentőségű közlekedési csomópontja. Budapesttől – közúton – 180 kilométerre fekszik (útvonal megtekintése). A Szegedről Debrecenig vezető 47-es számú főút mentén helyezkedik el, a jelentős tranzitforgalomtól azonban korszerű, kelet-nyugat irányú elkerülő út mentesíti a várost. Vasúton több irányból is megközelíthető, hiszen négy különböző vasútvonal keresztezi egymást Orosházánál. A magas színvonalú, és kiszámítható tömegközlekedés a város egész területén biztosított.

3. Oktatás

Orosháza a térség kiemelt oktatási központja. A Kodolányi János Egyetem évek óta kínál egyetemi képzést is a hallgatóknak, 2011 szeptemberétől pedig három szakon megkezdődik a nappali tagozatos oktatás is. A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont a Szegedi Tudományegyetem kizárólagos rezidensiskolája, emellett jelentős szakmai háttérrel működő szakképző központ is. A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma térségi TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ) bázisiskolaként működik együtt.

4. Gazdaság

Orosháza igazi gazdasági centrum, hiszen amellett, hogy a megye legiparosodottabb városa, fejlett mezőgazdasági és szolgáltató központ. A magyar üvegipar, valamint a libamáj fellegvára, de egyértelműen növekedési pályára állt az orosházi gépgyártás is.

5. Ipari Park

A 2000-ben létesült Ipari Park az M43-as autópályától 40 km-re, az M5-ös autópályától 57 km-re, míg a várost északról elkerülő 47-es számú főúttól 3 km-re helyezkedik el mintegy 40 hektáros területen. Jelenleg 11 vállalkozás működik a Parkban 20 hektáros területen, további 15 hektár a hasznosítható szabad terület. Az Ipari Park tömegközlekedéssel is megközelíthető, hiszen a 10-es viszonylatban közlekedő helyi autóbuszjárat végállomása ott található.

Közmű szolgáltatás, kapacitás:

 • gáz: 400 köbméter/óra
 • elektromos áram: 4000 kW
 • ivóvíz: 100 köbméter/nap
 • szennyvíz: 100 köbméter/nap
 • tűzivíz: 500 liter/nap

Ipari Park

Befektetési információk

Helyiadó aktuális – változások a helyi adóztatásban

Egységes szerkezetű helyi adó rendeletünk

Letöltés (PDF, 341KB)

Gépjárműadó: mi változott 2021-től?

 A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. januártól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

2021. évtől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető lesz majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

 

Űrlapok benyújtási módja

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. január 1-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Ez alól kivételt képeznek a magánszemély vállalkozók (jellemzően őstermelők).

Az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerülnek.

Helyi iparűzési adó tudnivalók

A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében azon vállalkozások, amelyek a Kormányrendeletben foglalt eltéréssel megfelelnek a kis-és középvállalkozások definíciójának, a 2021-es adóévben 1%-os adókulccsal fizetik a helyi iparűzési adót. Az említett eltérés az, hogy a vállalkozási szintű nettó árbevétel (vagy mérlegfőösszeg) legfeljebb 4 milliárd forint lehet. A másik feltétel, amit a 2004. évi XXXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja tartalmaz, az az, hogy a foglalkoztatottak száma nem érheti el a 250 főt.

Az 1%-os adókulcs hatályát a Kormány meghosszabbította 2022. december 31-ig, tehát a 2022 évben fizetendő adóelőlegek az előző évhez képest korrigálva lesznek. A KATA adózóknak ehhez semmit nem kell tenniük, az éves adójukat a rendszer automatikusan megfelezi.

A más adózási módot választók 2021-ben benyújtott, az iparűzési adó csökkentésére vonatkozó bejelentést (21NYHIPA) nem kell megismételni. Azoknak kell nyilatkozni idén, akik ezt 2021-ben elmulasztották, vagy 2022-ben új telephelyet létesítettek olyan önkormányzat területén, ahol eddig nem volt iparűzési adókötelezettségük. A nyilatkozatot – ha szükséges – a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell idén is benyújtani.

A 2022. március 16-án esedékes első féléves adóelőleg megfizetéséhez számlakivonatot fogunk küldeni, amint rendszerünk elvégzi az adóelőlegek korrigálását.

Kérjük, amennyiben elektronikus felületünkön:

https://oroshaza.hu/elektronikus-ugyintezes/

tájékozódik számlaegyenlegéről, vegye figyelembe fentieket. Számláján szereplő adóelőlegnél figyelni kell, megtörtént-e már a korrekció.Kérdés esetén hívja ügyintézőinket!

KATA változások

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adózó vállalkozások figyelmét felhívjuk, hogy keressék meg a helyi adókról szóló  1990. évi C. törvény 39/B § (3) bekezdésében a rájuk vonatkozó eljárási szabályokat és tartsák be az ahhoz tartozó határidőket! Az előző pontban említett adókedvezmény rájuk is vonatkozik, a tételes adózóknak ehhez nyilatkozni sem kell.

A törvény elérhető az alábbi linken:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13571.386381

Egyéb változás

Csoportos beszedéssel fizethették adózóink az építményadót és a gépjárműadót. Mivel a gépjárműadó átkerült a NAV hatáskörébe, az ezekre a tételekre kiadott megbízások a továbbiakban értelmüket veszítették, érdemes megszüntetni őket. Az építményadóra szóló megbízások továbbra is működnek.

Házi párlat (pálinka) előállítására vonatkozó fontosabb szabályok

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2021. január 1-től hatályos szövege szerint a magánfőzőkre vonatkozó legfontosabb szabályok az alábbiak szerint módosulnak. Külön felhívjuk a figyelmet a 132.§ (6) bekezdésére, mert gyakran ismétlődő kérdés, hogy egy magánfőző bérfőzetést végezhet-e. A törvény szövege alapján a válasz: NEM, azaz tárgyéven belül vagy magánfőzést végez, vagy bérfőzést végeztet. Az egy háztartásban élők által főzött vagy főzetett mennyiségeket pedig össze kell adni, és a 86 literes korlát az összeadott mennyiségre vonatkozik.

A párlat meghatározása:

A magánfőző párlatot kizárólag a lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezésen állíthat elő évente legfeljebb 50 liter mennyiségben. Ezen 50 liter 86 térfogatszázalékos etil- alkoholtartalmú párlatot, vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyiségű etil- alkoholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni. 50 liter 86 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlat, 43 hektoliterfok párlatnak felel meg (példával szemléltetve 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlat esetében az előállítható mennyiség 86 liter).

A 143.§ (5) bekezdésében foglalt „bejelentés a főzés megkezdéséről” a vámhatóság tájékoztatása szerint gyakorlatban ugyanúgy történik, mint 2020. év végéig az adójegy igénylése. 2021-től az adójegy helyébe lépő magánfőzöttpárlat-származási igazolásért nem kell fizetni.

A megfelelő előírások a törvényből:

 1. §

(4) *  A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.

(6) Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy előállítani párlatot.

(7) Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók.

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok
 1. §

(1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

(5) *  A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

(6) *  Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja az (5) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

(7) *  Az állami adó- és vámhatóság a magánfőzöttpárlat-származási igazolások magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.

(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

(10) *  A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.

(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el.

 

 1. § Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
 2. a) a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a párlat előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását,
 3. b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg,

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

 1. § (1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha

 1. a) a magánfőző a 143. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
 2. b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött párlat előállításának bejelentése nélkül állít elő.

(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra az állami adó- és vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(4) *  Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben véglegessé vált döntésben a 106. § szerinti bírság kerül kiszabásra.

(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

Kérünk minden magánfőzőt, hogy tevékenysége során fenti rendelkezéseket szíveskedjen betartani.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus adóbevallás

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy lehetőségük nyílik a helyi iparűzési adójukról elektronikus bevallást benyújtani. Az alább részletesen ismertetett űrlapok letöltése után, a NAV által rendszeresített ÁNYK keretprogrammal kitöltve, ügyfélkapun keresztül bejuttatható a bevallás a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához, ahol aztán a feldolgozás megtörténik. Az iparűzési adó ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetében is érvényes a NAV-nál használt meghatalmazotti rendszer. (Azaz, meghatalmazás nélkül csak a saját bevallás nyújtható be)

A használható űrlapok pillanatnyilag az alábbiak:

 1. Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá (letöltés)
 2. Bevallás a 2015. évről (letöltés)
 3. Bevallás a 2016. évről (letöltés)
 4. Bevallás a 2017. évről (letöltés)
 5. Bevallás a 2018. évről (letöltés)
 6. Bevallás ideiglenes tevékenységről (letöltés)
 7. Adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása (elektronikusan beküldhető) (letöltés)
 8. 2019 évi HIPA bevallás (letöltés)

Lehetőség nyílik továbbá a helyi iparűzési adó, az építményadó, a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó online bankkártyás befizetésére. A rendszer ugyanúgy működik, mint bármelyik webáruház esetében. Az alábbi felületre kattintva lehetőség nyílik a már más csatornákon közölt fiezetési módokon kívül egy újabb befizetési módra

E-adó fizetési rendszer – Orosháza

E-adó fizetési rendszer – Orosháza (klikk a fenti képre a fizetési rendszerhez való ugráshoz)

Ügyfélkapus bejelentkezés után megjelennek a fizetendő tételek. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy a kiválasztott önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse. Az elektronikus fizetés arra alkalmas bankkártyával lehetséges. A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítást követően lehetséges!

Részletesebb tájékozatás a fizetés menetéről ITT érehető el

Bevezetésre kerül a kétszintű (SCA) ügyfélazonosítás a Díjnet felhasználói számára

Elektronikus közigazgatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

A K01, és a P26 jelzésű űrlapokhoz World formátumban kell csatolni az ügyfélnek a keresetlevelet.

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa, P26 (letöltés)

Vállalkozások

Vállalkozások

2282 adózó, hazai és nemzetközi érdekeltségű ipari, mezőgazdasági, szállítmányozási, idegenforgalmi, élelmiszer-feldolgozó, szolgáltató és egyéb gazdasági társaság, vállalkozás találhatók a városban.

Tevékenységi körüket tekintve a meghatározó súlyú vállalkozások az üvegipar, autóalkatrész- és mezőgazdaságigép-gyártás, baromfifeldolgozás és konzervipar, mezőgazdaság, műanyagipar, vas- és acélöntés, fémmegmunkálás területén vannak jelen.

Az információk tájékoztató jellegűek. Az adattartalom a szervezetek önálló bejelentésén alapul, melyek aktualitásáért az Önkormányzat nem vállal felelőséget.

Kérelem vállalkozások számára: adatlap amelyen a vállalkozások meg tudják jeleníteni a cégükre vonatkozó adatokat. Letöltés

Axiál Kft.


Munkaterület:

 • gépek, alkatrészek kereskedelme
 • szervizelés

Cím: 5900 Orosháza, Csorvási út 72.
Telefon: 68/510-290, 30/652-7224
Fax: 68/510-292
Honlap: axial.hu

Cerlux Kft.


Munkaterület:

 • ipari kerámiák gyártása és értékesítése

Igazgató: Csordás Márta
Városüzem vezérigazgatója: Benkő Ferenc

Cím: 5900 Orosháza, Csorvási út 70.
Telefon: 68/413-387
Fax: 68/413-668
E-mail: cerlux@cerlux.hu
Honlap: cerlux.hu

Pingvin Patika


Munkaterület:

 • gyógyszer kiskereskedelem

Cím: 5900 Orosháza, Győry Vilmos tér 1.
Telefon: 68/415-815
Fax: 68/415-815
E-mail: oroshaza@pingvinpatika.hu
Honlap: pingvinpatika.hu

Green-Divízió Kft.


Munkaterület:

 • a társaság fő tevékenységi körébe tartozik a lúd szülőpár-, nagyszülőpár- és elit törzstartás, a lúd végtermék (libamáj) előállítás, a mulard májkacsa termeltetése, felvásárlása, valamint ezekből a víziszárnyasokból előállított termékek (máj, hús) forgalmazása

Cím: 5900 Orosháza, Október 6. utca 15.
Telefon: 68/472-209
Fax: 68/472-209
E-mail: info@greendivizio.hu
Honlap: greendivizio.hu

Hungarolift


Munkaterület:

 • közúti teherszállítás
 • logisztika

Cím: 5900 Orosháza, Csorvási u. 3.
Telefon: 68/510-260
Fax: 68/510-260
E-mail: t.vadas@t-online.hu

Invitel


Munkaterület:

 • távközlés

Cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8–10.
Telefon: +36-1/801-1500
Fax: +36-1/801-1501
E-mail: vip@invitel.co.hu
Honlap: invitel.hu

OROSházaGLAS


Munkaterület:

 • Alaptevékenységét a különféle síküveg termékek előállítása, feldolgozása, fejlesztése, értékesítése, beépítése, és forgalmazása határozza meg.

Ügyvezetője: Pálfai Tamás
Székhely: 1164 Budapest, Csókakő u. 27.
Cím: 5900 Orosháza, Csorvási út 39.
Telefon: +36-1/402-4232, 68/419-419
Fax: +36-1/402-4233, 68/419-429
E-mail: ohg@oroshazaglas.hu
Honlap: oroshazaglas.hu

Városüzemeltetés


Munkaterület:

 • 50 éve szolgálja a város lakosságát a környezet formálásával, szépítésével

Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.
Cím: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5.
Telefon: 68/512-460
Fax: 68/413-839
E-mail: info@varosuzemeltetes.hu
Honlap: varosuzemeltetes.hu