Hirdetmény – Közigazgatási hatósági döntés

A Békés Megyei Kormány hivatal – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312 Kr.) 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján – a 2020. november 5. napján kelt, BE/ETDR- EPO/2001-12/2020 ügyiratszámú közigazgatási hatósági döntés

hirdetmény útján történő közlését

és a döntésről készült közlemény közhírré tételét rendeli el.

A kifüggesztés napja:

A közzététel napja:

Az eljáró hatóság megnevezése:

Az ügyirat száma:

Az ügyirat tárgya:

Kérelmező:

2020. november 9.

2021. november 9.

Békés Megyei Kormányhivatal

BE/ETDR-EPO/2001 -12/20 20

Értesítés építési engedélyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemléről az Orosháza, belterület 10876 hrsz.-ú telken kereskedelmi épület építési engedélye ügyében

HOFER MAGYARORSZÁG INGATLAN Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)

Tekintettel arra, hogy több mint ötven ügyfél érintett az eljárásban, az építésügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglalt feltételeknek megfelelően döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi

A Békés Megyei Kormány hivatal tájékoztatja azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket, hogy a jelen hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux