Polgármesteri Hivatal

Orosháza Polgármesteri Hivatal
Orosháza Polgármesteri Hivatal

Hivatali ügyfélfogadás

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 17.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 órától 12.00 óráig
12.30 órától 16.00 óráig
Csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Hivatalos küldemény átvételének időpontjai (fsz. 15/A):

 • Hétfőtől csütörtökig: 8.00–12.00, 12:30–16.00
 • Péntek: zárva

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545
Email: varoshaza@oroshaza.hu

Hivatali Kapu:

 • Rövid Név: OHVO
 • KRID: 459269978

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése


Notice: Undefined variable: tabs in /var/www/wordpress/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php on line 57

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /var/www/wordpress/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php on line 57

Notice: Undefined variable: panes in /var/www/wordpress/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php on line 57

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /var/www/wordpress/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/tabs.php on line 57

Alpolgármesterek

Bojtor István

képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP

Oravecz Nóra

képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP

Molnár Béla

Nem a képviselő testület tagjai közül megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester

FIDESZ-KDNP

Jegyző

Dr. Burai Mihály

jegyző

[/ux_image_box]
Jegyzői Kabinet

Vezetők:

Munkatársak:

 • Bányainé Márton Diána
 • Benke Csilla Erzsébet
 • Demeter Csaba
 • Dobróka Ágnes
 • Hudákné Dombovári Orsolya
 • Királyné Kovács Krisztina
 • Kovács-Botyánszki Gabriella
 • Mákné Berki Ágnes
 • Merza Cintia
 • Nagyné Kovács Nóra
 • Patyi Gábor
 • Szuhaj Szandra
 • Ugróné Bjelik Márta Zsuzsanna
 • Vas Norbert

Ügytípusok:

 • Közbiztonsági ügyek
 • Városi főépítészi és főmérnöki, továbbá belső mérnöki tanácsadási feladatok ellátása
 • Címer- és zászlóhasználat
 • Zöld Vonal

Szervezeti alegységek

Jogi Csoport

Vezető:

Munkatársak:

 • Dr. Miszlai Judit
 • Dr. Szántó Mária
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Vezető:

Munkatársak:

 • Antal Lászlóné
 • Balogh Ákos
 • Boros Edit
 • Csécsei Pálné
 • Czinkócziné Korcsok Judit
 • Dancsó Erzsébet
 • Dénes Erika
 • Horváth Lajos Zsolt
 • Horváth Zsigmond
 • Horváthné Kliment Marianna
 • Kovács Rózsa
 • Kránitz Szabina
 • Markó Tibor
 • Menezdorf Ákos
 • Nagyné Viczián Éva
 • Németh Ágnes
 • Olaszné Kovács Erika
 • Papp-Briezsnyik Ágnes
 • Pócsik Márta
 • Pócsikné Tomik Ilona
 • Selyem Erika
 • Sin Mária Ilona
 • Sonkolyos Mihály Attiláné
 • Szabó Ildikó Katalin
 • Szász Edit Brigitta
 • Tóth Viktor Márk
 • Trellegyikné Tóth Tímea Andrea
 • Varga Emma
 • Verasztó Ervin
 • Zentai Anna

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bérlakás értékesítés, lakásvásárlási támogatás analitikus nyilvántartása,
 • hátralékok
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Segélyek kifizetése
 • Végrehajtás

Szervezeti alegységek

Költségvetési Csoport

A Költségvetési csoport megtervezi az Önkormányzat költségvetését és az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntéseket előkészíti és megalapozza. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását. Az évközi pénzforgalmat bonyolítja.

Az Önkormányzat költségvetési főszámlája: 11733041-15346315

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Pénzügyi és Számviteli Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Adó Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Végrehajtás

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Gondnokság

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat!

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda
Általános Igazgatási Osztály

Osztályvezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
 • Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)
 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Cím megállapítás
 • Családi jogállás rendezése
 • Hagyaték
 • Használt lakás vásárlási támogatás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági hirdetmények
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név módosítása
 • Házassági szándék bejelentése
 • Házszám megállapítása
 • Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Köztemetés
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése
 • Névváltoztatás
 • Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szabálysértési törvényben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Születés anyakönyvezése
 • Születési név megváltoztatás
 • Talált tárgyak
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása
 • Teljes hatályú apai elismerés és feltételei
 • Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése
 • Újszülöttek köszöntése, életkezdési támogatás
 • Vásár, piac engedélyezési eljárás
 • Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
 • Zenés, táncos rendezmények engedélyezése
 • Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás
Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály

Osztályvezető:

 • Klemmné Kalcsó Lilla

Osztályvezető-helyettes:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adósságkezelési célú települési támogatás
 • Átmeneti települési támogatás (felnőtt)
 • Családi jogállás rendezése
 • Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
 • Gyermekek rendkívüli települési támogatása
 • Gyógyszer-kiváltás települési támogatása
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
 • Köztemetés
 • Lakhatási települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás
 • Újszülöttek köszöntése
 • Temetési települési támogatás
 • Vagyonleltár
 • Vállalkozó háziorvosokkal kapcsolatos feladatok
 • Védőoltás települési támogatása
Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály

Osztályvezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Állatvédelmi, állattartási ügycsoport
 • Behajtási engedély
 • Ebnyilvántartás
 • Földhaszonbér szerződések megkötésének előkészítése
 • Gyümölcsültetvény telepítése
 • Hulladékgazdálkodás
 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése
 • Közterület foglalási engedélyek kiadása
 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele ( Közterület bontás )
 • Levegőtisztaságvédelem
 • Növényvédelem, növényegészségügy
 • Önkormányzati bérlakások pályáztatása
 • Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás
 • Útvonal engedély
 • Vadászat
 • Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása
 • Vízügyi engedélyek, kötelezések
 • Zaj- és rezgésvédelem

Felettes szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal (a kormány területi államigazgatási szerve)

Kormánymegbízott: dr. Takács Árpád

Főigazgató: dr. Rákóczi Attila

Igazgató: dr. Krizsán Anett

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: 66/622-000
Fax: 66/622-001
Email: vezeto@bekeskh.hu
Honlap: bekeskh.hu

Az ügyfélfogadás rendje

A Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi főosztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig

A főosztályvezetők ügyfélfogadása: a hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.

A Kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők, a jegyzők, aljegyzők, a képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek kormány-tisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.