OROSHÁZI OKTATÁSI KEREKASZTAL
ÜLÉSTERVE (tervezet)
2022/23. tanév

 

 

2022.09.14. I. OOKA ÉRTEKEZLET

Helyszín: PMK
Időpont: 9.00 óra

 • Köszöntő, napirendek ismertetetése. – elnök
 • A 2021/22. tanév beszámolójának elfogadása. – titkár
 • Az OOKA 2022/23. tanévi ülés- és munkatervének véglegesítése.  – titkár
 • Intézmények kiemelt programjainak beemelése az OOKA rendezvénytervbe. Rendezvényterv véglegesítése. – intézményvezetők, GYIÖK, titkár
 • A városi Tehetség-HÍD alprogram indítása – általános iskolai tehetségpontok és a középiskolai tehetségpont programjának előkészítése. – intézményvezetők, titkár, elnök
 • VILÁGNYELV Plusz Program tervezése (próbanyelvvizsgák, előkészítők, nyelvvizsgák stb.) – Árusné Erős Krisztina programfelelős.
 • Városi Gólyaavató programjának véglegesítése. – intézményvezetők, titkár
 • Bejelentések, egyebek. Zárszó. – elnök

2022.11.16. II. OOKA ÉRTEKEZLET

Helyszín: TMGK
Időpont: 9.00 óra

 • Köszöntő, napirendek ismertetése, az iskola és a Kaáli TTM bemutatása.   – elnök, házigazda a TMGK intézményvezetője.
 • Továbbtanulási körkép Orosházán. – titkár, középiskolák intézményvezetői, KJE intézetigazgató
  Az általános iskolás és a középiskolás tanulók továbbtanulási lehetőségei a városunkban. A középiskolák és a KJE tervezett képzéseinek bemutatása intézményenként 10-10 percben.
  Sajtómegjelenés előkészítése -titkár
 • Bejelentések, egyebek. Zárszó. – elnök

2023.02.15. Iii. OOKA ÉRTEKEZLET

Helyszín: PMK
Időpont: 9.00 óra

 • Köszöntő, napirendek ismertetetése. – elnök
 • Az OROSHÁZA HÉT programjának véglegesítése.- intézményvezetők, titkár
 • A diákság és a fiatalok lehetőségei, támogatási formák Orosházán. – polgármester, országgyűlési képviselő, elnök, titkár
 • Általános iskolák képzési kínálatának bemutatkozása. A tervezett képzések bemutatása intézményenként 10-10 percben. – intézményvezetők
  Sajtómegjelenés előkészítése -titkár
 • A BALLAGÓK FASORA helyszín és időpont kijelölése. – elnök, titkár
 • Bejelentések, egyebek. Zárszó. – elnök

2023.05.17. IV. OOKA ÉRTEKEZLET

Helyszín: PMK
Időpont: 9.00 óra

 • Köszöntő, napirendek ismertetetése. – elnök
 • A 2023/2024. tanév munka és üléstervének előkészítése. – titkár
 • Nyári szabadidős és munkalehetőségek. – elnök, GYIÖK, PMK, sportegyesületek, kormányhivatal
 • Zárszó. – elnök

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 • Az értekezletek technikai előkészítését, a sajtó értesítését szervezi az elnök.
 • Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. – felelős: elnök
 • Hozzájáruló nyilatkozatok (hang és képfelvételek készítéséről). –felelős: elnök
 • Az értekezletek az OOKA SZMSZ-e, munka- és ülésterve alapján szerveződnek. – felelős: elnök
 • Az értekezleteket a munkaprogram alapján a titkár készíti elő és szervezi.
 • A tanévhez kötött munkaprogramra a titkár javaslatot készít (0.verzió).
 • A munkaprogramot és üléstervet a tagság minősített többséggel fogadja el.
 • A Nemzeti Köznevelési Értéktárba és a települési értéktárba a titkár folyamatosan gyűjti a javaslatokat, e-mail címére lehet a javaslatokat leadni.

 

KÜLSŐ ÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

              


Az OOKA jelentős eseményeiről a digitális kiadványunk, az OKKER is beszámol.
Felelős kiadó és a szerkesztőbizottság elnöke Dr. Blahó János.
Kreatív szerkesztő Sifter Anett.

A magazin megjelenését évente négy tematikus számmal tervezünk.  

1.Október – munkaprogram, ülésterv és általános információk.
2.November – középiskolai és felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek.
3.Április – általános iskolai tájékoztatók, OROSHÁZA HÉT
5.Június – Intézményi eredmények
. Az iskolák ballagó osztályainak tablói.

Az anyagokat az intézményeknek a megjelenési hónapot megelőző hónap végéig kell leadni Sifter Anettnak a sifter.anett@tancsicsoh.hu e-mail címre!

 


Az Orosházi Élet és az OROS CAFÉ felületein a következő megjelenésekre nyílik lehetőség:

1.November – középiskolai és felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek.
2.Április – általános iskolák beiskolázási tájékoztatói, OROSHÁZA HÉT.
3.Május – Középiskolák ballagó osztályainak bemutatása és osztálytablók.
4.Június – Eredmények bemutatása.

Az anyagokat az iskolák készítik el és a szerkesztőség által megadott elvárásokat teljesítve, a kért időpontig küldik be. A szerkesztőség e-mail címe: titkarsag@oroscafe.hu

 

Az OOKA Facebook oldala:

Az oldalt Sifter Anett szerkeszti.

Az OOKA belső kommunikációs felülete a Zoom. – felelős: titkár

 

ELVÉGZENDŐ FELADATOK

 

 • OOKA bélyegző elkészíttetése.– felelős az elnök
 • Az Orosházi Média felületein történő elérhetőségek kialakítása. – felelős a titkár
 • A városi honlap felületén történő elérhetőség kialakítása. – felelős az elnök
 • OOKA Roll-up elkészíttetése. – felelős az elnök
 • A 2021/22. tanév beszámolójának elkészítése. – felelős a titkár
 • A 2022/23. tanév év ülés- és munkatervének elkészítése. – felelős a titkár
 • Az oktatási feladatellátás helyzete Orosházán munkaanyag elkészítésében négy jelentős területen tervezünk mérést.
 1. Pedagógus korfa, tanári jellemzők.
 2. Tanulói jellemzők.
 3. Továbbtanulási arányok és irányok. A munkaanyagot elkészíti a titkár.
 4. Intézményi jellemzők.

 

A munkaanyag elkészítéséért felelős az OOKA titkára.

 

Orosháza, 2022. 05. 18.

 

 

Dr. Blahó János                                                            Bojtor István
   titkár                                                                           elnök

Feljegyzések:

2021.06.08.
2021.09.21.
2021.11.17.
2022.02.16.
2022.09.14.
2022.11.16.
2023.02.23.
2023.05.17.
2023.09.20.
2023.11.07.
2024.02.28.