Lakossági felhívás – Kérelem benyújtása településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához

Lakossági felhívás

 

Kérelem benyújtása településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához

Orosháza Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékleteként a szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Ehhez írásbeli kérelmet lehet benyújtani Orosháza Város Képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez.

A kérelmek beérkezési határideje 2022. július 31. napja.

Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

  • kérelmező neve, címe, elérhetősége
  • módosítandó terület pontos címe, helyrajzi száma
  • a rendezési tervi módosítás leírása, rövid indoklása
  • amennyiben a magánérdekű kérelmet nem a terület tulajdonos nyújtja be, akkor a tulajdonos egyetértő aláírására is szükség van.

Amennyiben a benyújtott kérelem szakmailag támogatható, akkor a soron következő Képviselő-testületi ülésen születhet támogató döntés a rendezési terv módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról.

A módosító eljárás lefolytatásáról a 2022. július 01. napjától hatályos 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet rendelkezik (Településrendezési kódex) amely a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezik. Az eljárás minden esetben a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul. A módosítások egyeztetése és elfogadása az eljárás típusától és a módosítás nagyságrendjétől függően legjobb esetben is 4 hónapot vesz igénybe.

Az ügyintézés díja a kérelmezőnek jellemzően díjtalan, amennyiben közösségi érdekből történik a rendezési tervi módosítása. A magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási költségei átháríthatók a kérelmezőre tervezési szerződés keretében, melyben többek között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai.

Orosháza, 2022. április 29.

 

 

Dr. Burai Mihály
jegyző

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux