Meghívó a 2013. december 21-ei Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését 2013. december hó 21-én (szombat) 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 2.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében
  • Előadó:  dr. Dancsó József polgármester
 • 3.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló rendelet-tervezet valamint a kapcsolódó döntések meghozatala
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
  • Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 4.) A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelet-tervezet valamint a kapcsolódó döntések meghozatala
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
  • Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 5.) Étkezési nyersanyagnormák 2014. évi meghatározása
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 6.) Egyházak 2013. évi önkormányzati támogatásának elszámolása
  • Előadó: Miszlai József irodavezető
 • 7.) Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Süléné Baranyai Ilona csoportvezető
 • 8.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlásának (I. ütem) pályázatos támogatása, a támogatási szerződés előkészítése
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 9.) Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület Közszolgáltatási Szerződés módosítása
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 10.) A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 11.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról szóló 1/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 12.) Feladat-ellátási megállapodás iskola-egészségügyi ellátásra
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 13.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 14.) Orosházi Kistérség Többcélú Társulás társulási tagdíj 2014. évi összegének meghatározása
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 15.) A közterület-használat rendjéről szóló 11/2009. (V.14.) számú rendelet módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 16.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet és az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 17.) Polgármester beszámolója a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 18.) Tótkomlós és térsége állati hulladék kezelési önkormányzati tulajdonközösséggel kapcsolatos döntések meghozatala (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 19.) Orosháza Kártya 2013. évi előleg elszámolása és 2014. évi előleg biztosítása
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 20.) Döntés likviditást biztosító hitel felvételéről (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 21.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester
 • 22.) Idősügyi Koncepció felülvizsgálata
  • Előadó: dr.  Dancsó József polgármester
 • 23.) Javaslat önrész biztosítására az Orosházi Munkás Testedző Kör Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO támogatásához
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 24.) Képviselő-testület 2014. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2013. évi munkatervében meg nem valósult pontokról
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 25.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések
  • 25/1.) Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása
   • Előadó: dr. Dancsó József polgármester,
   • Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  • 25/2.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó döntések meghozatala (önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok támogatási igényei)
   • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 26.) Interpellációk, kérdések

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elbírálása
  • Előadó: Süléné Baranyai Ilona csoportvezető
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: dr. Dancsó József polgármester
 • 3.) Dankó I. u. 3/1. szám alatti bérlakás szociális történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 4.) Könd u. 34/6. szám alatti bérlakás szociális történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Kismarton u. 20/1. szám alatti bérlakás szociális történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 6.) Behajthatatlan követelések törlése
  • Előadó: Miszlai József irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. december 13.

Tisztelettel:

Dr. Dancsó József
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux