Meghívó a 2014. agusztus 22-ei Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. augusztus 22-én (péntek) de. 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Czecher Péter rendőr alezredes
 • 2.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Bajkán György tű. alezredes
 • 3.) Szakigazgatási szervek tevékenységéről szóló tájékoztató 2013. április 01-2014. március 31-ig terjedően (Munkaügyi Kirendeltség, Földhivatal, Népegészségügyi Intézet, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Hivatal)
  • 3/1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Jankovné Héjjas Katalin kirendeltségvezető
  • 3/2.) Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Szemenyei Gyöngyi hivatalvezető
  • 3/3.) Tájékoztató Orosháza, az Orosházi Járás és a Mezőkovácsházi Járás népegészségügyi helyzetéről
    • Előadó: Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos
    • Dr. Kelemen Éva járási tiszti főorvos
  • 3/4.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 4.) Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság 2013-2014. évi beszámolója
  • Előadó: Horváth József a Bizottság Elnöke
 • 5.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 6.) Az Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatásával kapcsolatos 150/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat módosítása (OMSZ)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 7.) „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” tárgyú pályázat benyújtása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 8.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlásának kiírt pályázat benyújtása (II. ütem)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 9.) Hulladékgazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 10.) Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és a vízkorlátozási terv jóváhagyása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 11.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 12.) Orosháza város településrendezési eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) felülvizsgálatához szükséges források és ütemezés jóváhagyása
  • Előadó: Novák Péter főépítész
 • 13.) Pro Team Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 15.) Az Orosházi Média Kft. Alapító Okiratának módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 16.) Orosháza Város Local Agenda 21 Programja felülvizsgálatának elfogadása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 17.) Interpellációk, kérdések

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 2.) Közérdekű bérlőkijelölésre vonatkozó 104/2014. (IV.25.) Kt. számú határozat módosítása, valamint bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 3.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 4.) Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Kutasi u. 2/17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 6.) Orosháza, Csizmadia Sándor u. 61/6. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 7.) Méltányossági kérelem köztemetés költségének elengedése ügyében
  • Előadó: Kovács György irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel:
Zalai Mihály
alpolgármester
polgármesteri jogkörben

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux