Meghívó a 2015. december 18-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2015.12.16)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 18. (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemmel megküldöm a meghívóban, valamint az egyes előterjesztésekben későbbi postázással jelzett alábbi anyagokat:

 • Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • Az Orosháza FC Futball Klub Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentés.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • „Az Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről – Orosháza” című Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült Intézkedési Terv kiegészítése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Orosháza, 2015. december 16.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 18-án (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a  Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Belső ellenőrzés 2016-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2016. évi ellenőrzési terve
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosításának ügye
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Étkezési nyersanyagnormák 2016. évi meghatározása és a gyermekek ellátásáról szóló 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkatervében meg nem valósult pontokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Orosháza Kártya 2015. évi előleg elszámolása és 2016. évi előleg biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Kedvezményes fürdőbelépők támogatásának elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Kalandpark üzemeltetés 2015. évi elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Városi Képtár és Műteremmel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 18.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 19.) Közszolgáltatási szerződések megkötése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 20.) Orosháza FC Futball klub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 22.) Viziközmű- fejlesztési hozzájárulás alóli mentesség biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) Támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 24.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 25.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Döntés intézményvezetői pályázatokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. december 12.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux