Meghívó a 2015. november 26-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2015. 11. 24)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. november 26. (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemmel megküldöm a meghívóban későbbi postázással jelzett alábbi anyagokat:

 • 18.)  Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása.

Csak Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülés anyaga:

 • 13.) Az Orosháza FC Kft. önkormányzati támogatásának elszámolása

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Döntés 2016. évre likviditást biztosító hitelről
  • Előadó:Dávid Zoltán polgármester
 • Döntés a 2015.évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó önkormányzati kiadásokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Továbbá kérem a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét, hogy a bizottság napirendi tárgysorozatába szíveskedjen felvenni és megtárgyalni az alábbi napirendet:

 • Petőfi Művelődési Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálása (Magyar Kultúra Napja)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

Tájékoztatásul közlöm, hogy mivel 2015. november 21-én elfogadásra került az új Pedagógus Etikai Kódex, ami miatt a 9.) napirendhez kapcsolódó SZMSZ 6. számú melléklete módosításra került, amely teljes terjedelmében a honlapon elérhető.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester


Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. november 26-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről, valamint döntés eszközadományozásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet, valamint a talajterhelési díjról szóló 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendelet megalkotása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) Az Önkormányzat képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötése a Kodolányi János Főiskolával
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Az Orosháza város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája SZMSZ-ének módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella intézményvezető
 • 10.) A 8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződősének felmondása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az orosházi lakos várakozó igénylők részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes használati megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) Az orosházi 7840/4. hrsz-ú gyógyfürdő ingatlanból 642 m2 terület történő értékesítésre kijelölése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 16.) Az Orosháza FC Futballklub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 17.) Békés Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásokról való döntés meghozatala
   • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
   • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 19.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
   • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 20.) A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

21.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Kórház u. 16. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 20.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux