Meghívó a 2016. április 29-i Képviselő-testület ülésére (frissítve: 2016.04.26)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 29-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

 Nyilvános ülés keretében:

 •  Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelettervezet
  • Előadó:Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Zárt ülés keretében:

 • Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Elnökét kérem, hogy szíveskedjen a most kiküldött zárt ülés anyagát napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően  PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 26.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 29-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Tájékoztató a múzeum fémkereső tevékenységének eredményéről (szóbeli)
  • Előadó: Rózsa Zoltán intézményvezető
 • 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 4.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Beruházási támogatás biztosítása a Kórház részére gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Pályázat benyújtása az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetésére benyújtott pályázat véleményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) A gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) Önkormányzati rendelettervezet használt lakás vásárlási támogatásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatának benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Alapítványok 2015. évi támogatásának elszámolása, 2016. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma múzeum igazgatói pályázati kiírás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az orosházi 7505/3. hrsz. alatti szálloda ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Ingatlan átadás a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Nonprofit Részvénytársaság részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete VI. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 22.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 •  23.) Interpellációk

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux