Meghívó a 2016. augusztus 29-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2016.08.24)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. augusztus 29-én (hétfő) 10.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság Elnökét kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

 • Emléktábla kihelyezésére irányuló pályázat benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. augusztus 29-én (hétfő) 10.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Tájékoztató a migrációs válság helyzetéről (szóbeli előterjesztés)
  • Előadó: Dr. Seres József BÁH regionális igazgató
  • Dr. Németh Krisztina BÁH regionális igazgató-helyettes
 • 2.) Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2015. évi tevékenységéről
  • Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó hivatalvezető
 • 3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Az orosházi 7505/9. hrsz. alatti Alföld Gyöngye Hotel ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 5.) Tárgyi feltételek biztosítása az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Platán Idősek Otthonában
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Pályázat benyújtása helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP-5.1.2-15) megvalósítására
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 8.) Köztéri szobor állítására irányuló pályázat benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 10.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az OMTK-ULE 1913 Sportszervezet 2013-2014. évi TAO tárgyi eszköz beruházás elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) Orosházi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok választása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. augusztus 19.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux