Meghívó a 2016. december 22-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2016.12.19)

 Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. december 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Forrás biztosítása marketing feladatok ellátására
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.
Levelemmel megküldöm a meghívóban jelzett alábbi előterjesztéseket:

Nyilvános ülés:
1.) Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Zárt ülés:
5.) Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. december 19.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. december 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Békés megyei Ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult vagyon kiadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Feladatellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítások
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) Orosháza Város Ifjúságpolitikai és gyermekjogi Koncepciója (2017-2022)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 7.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évi I.-III. havi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 8.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előterjesztő: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 12.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) 2017. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, engedélyezett létszámkeretének növelése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 17.) 2017. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó feladatok elindítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 18.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Belső ellenőrzés a 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2017. évi ellenőrzési terve
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 20.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 21.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 22.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 23.) a) Orosháza Kártya 2016. évi előleg elszámolása és 2017. évi előleg biztosítása
 • b) Kalandpark üzemeltetésének 2016. évi elszámolása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 24.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlanon történő beruházásról
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 25.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 26.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) 217/2006 (IX.8.) K.t. határozat módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Gyermek- és Diákélelmezési intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala  (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Behajthatatlan követelések törlése
 • Előadó: Godár Andrea irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. december 16.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux