Meghívó a 2016. január 29-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2016.01.28)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. január 29. (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Zárt ülés keretében:

 • Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Továbbá megküldöm „A Projektfelügyelet Kft.-vel projekt előkészítési feladatok tárgyában kötött Együttműködési megállapodás módosítása és a TOP program keretében 2016. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó közbeszerzések elindítása” című előterjesztést, melyet kérek eredetben a 9. napirendnek tekinteni.

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy a módosított anyagot szíveskedjen megtárgyalni, valamint a most kiküldött zárt ülés anyagát is napirendre felvenni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. január 28.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. január 29-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester és
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Orosháza város Településfejlesztési dokumentumainak elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Orosháza város új Településrendezési eszközeinek kidolgozása kapcsán érkezett kérelmek véleményezése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) A 7. számú háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) A 9. számú háziorvosi körzet praxisjogának elidegenítése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolása
  • Előadó: Godár Andrea irodavezető
 • 9.) TOP program keretében 2016. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó közbeszerzések elindítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 10.) Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján – a 2016. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint újratermelésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs terv
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Bartók Béla u. 43/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. január 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux