Meghívó a 2016. június 24-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. június 24-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló
 • /2. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum intézményvezetői pályázatáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Pályázat benyújtására az “Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914 – 1918” című könyv kiadására
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 6.) Darvas ház felújítására irányuló pályázat benyújtása  (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 7.) Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések
 • /1. Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója a 2015/2016 nevelési évről,
 • /2. álláshely bővítésének engedélyezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Önkormányzati rendeletek módosítása
 • /1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása,
 • /2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménye (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Az orosházi 11. számú vegyes háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Feladatellátási szerződés megkötése a DAREH Önkormányzati Társulással
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1. hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 15.) Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 16.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. június 17.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux