Meghívó a 2016. május 30-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. május 30-án (hétfőn) 10.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi tevékenységéről
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó ESZK igazgató
 • /2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  • Előadó: Kovács György irodavezető
 • 3.) Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 • 4.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  • Előadó: Kovács György irodavezető
 • 5.) A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Az orosházi 8. számú háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Az Orosháza FC Futball Klub Kft. kapcsán, végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek összefoglaló értékelése, vagyonfelosztási javaslatának és végelszámolási zárómérlegének elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) 2016. évi „TFA Hungary – Orosháza” nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Döntés a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsba történő belépésről
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 15.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • /1. A TDM 2015. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
 • /2. 2016. évi támogatás módosítása
  • Előadó: Kiss László elnök
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 • /2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 • /3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 • /4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 • /5. Prémiumcélok meghatározása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 17.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
 • /1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
 • /2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
 • /3. Javadalmazási szabályzat elfogadása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 18.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 19.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /2. Közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 20.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 22.) Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 23.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 24.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására – ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 25.) 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 26.) Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 27.) Pályázat benyújtása a Platán Idősek Otthona fejlesztése tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 28.) Pályázat benyújtása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 29.) Pályázat benyújtása a Szabó Dezső utca, a Csengeri utca, illetve a Kós Károly utca burkolatfelújítás tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 30.) Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 31.) A szakmai innovációs projektek megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 32.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Bartók B. u. 39/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Orosháza, Bartók B. u. 41/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 5.) Orosháza, Bartók B. u. 43/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux