Meghívó a 2016. március 25-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2016.03.24)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. március 25. (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Részvétel a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségben
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. március 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. március 25. (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Pályázat benyújtása az ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatására
  • Előadó:Fejes Róbertné alpolgármester

A Pénzügyi és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjenek napirendre felvenni és megtárgyalni.

Levelemmel megküldöm a meghívóban jelzett alapszabályt a „12.) A Lóversenypálya hasznosítására cégalapítás” című előterjesztéshez.

Továbbá megküldöm a Z/4 és a Z/6 napirendek módosított anyagát, melyeket kérek eredetinek tekinteni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. március 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. március 25-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2014-2015. évi tevékenységéről
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 3.) Tájékoztató a megvalósítandó sportcsarnok fejlesztésről (szóban)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) DAKK Dél-alföld Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása
  • /1 Az Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
   • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • /2. A Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
   • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 9.) A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 10.) Hozzájárulás az Orosháza, Eötvös tér 2. alatti sportcsarnok működési költségeihez
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) Kalandparkkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Pályázat benyújtása a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15) megvalósítására
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) A Lóversenypálya hasznosítására cégalapítás (az alapszabály később kerül postázásra)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 14.) Önkormányzati tulajdonban álló vadászterületek képviseleti joga
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) A 299/2015. (XII.18.) K.t. határozat módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtani kívánt TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 17.) Az AKG Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 18.) Polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 19.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Huba u. 16. III/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/27. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Orosháza, Csizmadia S. u. 61/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 5.) Orosháza, Könd u. 34/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 6.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  • Eladó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. március 18.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux