Meghívó a 2016. november 25-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. november 25-én (péntek) 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala (Az pályázati kiírás később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 2.) Szennyvízberuházás kötbérigény érvényesítés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala feladatellátásának elősegítése érdekében további helyiségek biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Az Orosházi Kórház részére nyújtott beruházási támogatás, elszámolási határidő módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Tájékoztató az Alföld Gyöngye Hotel hasznosításával kapcsolatos egyeztetésekről (szóbeli előterjesztés)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója
  • Előadó: Horváth József elnök
 • 10.) Tájékoztató a Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálatának eredményéről, valamint a szükséges döntések meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) A 7821 és 7822 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Az orosházi 6536, 6541/4 és 6542 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezése és értékesítésre történő kijelölése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) Döntés az Orosháza, Falus E. u. 1. számú ingatlan előtt található közkifolyó áthelyezéséről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 18.) DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Döntés likviditást biztosító hitelről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Gyermek-, és diákélelmezési Intézmény támogatása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 22.) Interpellációk

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. november 18.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester