Meghívó a 2016. október 5-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: időpontváltozás)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését 2016. október 5-én (szerda) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testület ülésének napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Önrész biztosítása az „Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914-1918” című album kiadására
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Levelemhez csatoltan megküldöm a „7.) Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben” című előterjesztéshez tartozó kiegészítést, amelyet kérem eredetben elfogadni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. szeptember 29.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Letöltés (PDF, 27KB)

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. szeptember 30-án (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Döntés a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól szóló 31/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) 2016. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  • Előadó: Novák Péter főépítész
 • 6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 8.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés II. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/1. szám alatti bérlakás bérbeadására lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Csizmadia S. u. 61/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs I. u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Orosháza, Hegedűs I. u. 25/C. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 5.) Orosháza, Hegedűs I. u. 25/B fsz/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 6.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/23. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 7.) Bérlőkijelölés közérdekből (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. szeptember 23.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux