Meghívó a 2017. augusztus 31-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2017. 08. 28.)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Előzetes megállapodás jóváhagyása a tanuszoda beruházással kapcsolatosan
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. augusztus 28.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Döntés meghozatala az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Döntés az Orosháza belterület 835/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) TOP-1.2.1-15. “Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése” pályázat előkészítésére kötött megbízási szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 6.) A 8383/5. hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0692. hrsz.-ú ingatlanból 1809 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 57. hrsz.-ú ingatlanból 7 m2, valamint a 84. hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Az orosházi 7505/9 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Közterület kialakítása, elnevezése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella óvodavezető
 • 13.) Orosháza, Hajnal köz 2941/10 hrsz.-ú közterületen 3 db mellszobor állítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 12/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  • Bojtor István alpolgármester
 • 15.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 16.) Döntés az Orosháza 2018-2032 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Orosházi Regionális Viziközmű-rendszer Tulajdonosi Közössége javára szolgalmi jog bejegyzése tárgyában döntés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 20.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támoga¬tására vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Hegedűs István u. 21/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Közérdekű bérlőkijelölés
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Orosháza, 2017. augusztus 25.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux