Meghívó a 2017. december 20-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. december 20-án (szerda) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. évi felülvizsgálata
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. Az Orosházi 7505/9 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  2. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről
    +melléklet
  3. Döntés vezérigazgatói javadalmazásról
  4. Orosháza Kártya 2017. évi előleg elszámolása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 4.)          Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatásának, valamint a Pacsirta utcai ingatlanhasználat támogatásának elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.)          Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

6.)         
I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (….) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 7.)          Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz.ú ingatlanból 122 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

8.)          Kutyafuttató kialakítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)          Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 10.)       A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan döntések meghozatala
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)       A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület támogatása és pályázati önerő biztosítása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

12.)       Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 13.)       Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

14.)       Belső ellenőrzés 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2018. évi ellenőrzési terve
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.)       2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 16.)       A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.)       Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

18.)       Elvi döntés energetikai beruházások támogatására
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

19.)       Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

20.)       A mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

21.)       Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza kérelmének elbírálása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

22.)       A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

23.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 24.)       Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1.)          Orosháza, Ady Endre u. 9. 1/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

2.)          Orosháza, Könd u. 34/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

3.)          Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/21. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

4.)          Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/F. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

5.)          Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

 6.)          Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

7.)          Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

8.)          Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

9.)          Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.)       Behajthatatlan követelések törlése
Előadó:          Godár Andrea irodavezető

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 12.00-13.30 között szünetet rendelek el tekintettel arra, hogy az Orosházi Kórház karácsonyi összaparátusi ünnepségén veszek részt.

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról  a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

                                                                                                      Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux