Meghívó a 2017. január 27-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. január 27-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) I. Az Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan Kodolányi János Főiskola részére történő bérbeadásra vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása 
 • II. Az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázat feltételei
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 3.) Egyházak 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Orosháza város készülő Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) A közterület-használat rendjéről szóló és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása
 • I. A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
 • II. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 8.) A polgármester, a főállású alpolgármesterek illetményének, és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának rendezése
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 10.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) Orosháza, Pacsirta u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Az önkormányzat részvétele a járási startminta programokban
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 13.) Testvérvárosi kapcsolat megerősítése Nagykároly és Orosháza között
  • Előadó: Németh Béla tanácsnok
 • 14.) EFOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 15.) /1 Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • /2 Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Könd u. 34/9. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. január 20.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux