Meghívó a 2017. június 29-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. június 29-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2016/2017 nevelési évről és álláshely bővítésének engedélyezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Orosházi Kórház részére nyújtott felhalmozási (Orosházi Kórház területén parkolók kialakítása, a parkolókhoz vezető útszakasz aszfaltozása, valamint sorompó felszerelése) támogatás elszámolása elszámolás parkoló építéssel kapcsolatosan
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) A Justh Zsigmond Városi Könyvtártárral kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1 Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  • Előadó: Buzai Csaba igazgató
 • /2 Döntés Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatról Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási megállapodások módosításai
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
   • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 6.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • /2. Orosházi Városüzemeltetési Zrt. által készített reorganizációs terv elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által kötendő faktorügyletről és az ahhoz kapcsolódó kezességvállalásról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Döntés az Orosházi Viziközmű-rendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3757/A/6 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Orosháza Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala
 • I. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének elfogadása,
 • II. Döntés a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról szóló 30/2015. (II. 20.) K. t. határozat hatályon kívül helyezéséről
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  • Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Az egészségügyi alapellátásról szóló 28/2016. (X.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 15.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza belvárosának geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos döntés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. június 23.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán  

 polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux