Meghívó a 2017. május 30-i Képviselő-testület ülésére (Frissítve: 2017.05.29.)

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. május 30-án (kedd) 14.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

A Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökeit kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. május 29.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. május 30-án (kedd) 14.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Döntés a Kodolányi Főiskola részére nyújtandó támogatásról
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 5.) /1 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről
 • /2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
  • Kovács György irodavezető
 • 6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit Jegyző
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 9.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 12.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A Kft. 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása
 • /2. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 • /2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 • /3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 • /4. Cégvezető kinevezése
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatal
 • /1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása
 • /2. Döntés a végelszámolásról
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 15.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 • /2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 • /3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 • /4. Prémium feltételek kiírása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 16.) Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 18.) Döntés hitelfelvételről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási rendelete
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 20.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 22.) Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 23.) Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 24.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. május 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux