Meghívó a 2017. március 10-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. március 10-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) Tájékoztató az EFOP pályázatról  (szóbeli előterjesztés)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 3.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bizottsági tagjának megválasztása
  • Eladó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Rezidens- és Tehetséggondozó Programjának támogatása (2016/2017. tanév)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzat Idősügyi Koncepciója 2017.
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Ülnöki megbízatás megszűnése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Beszámoló az átruházott hatáskör gyakorlásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az Orosháza belterület 45 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadja: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Döntés, az Orosháza, külterület 0118/60 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Az Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló 6542 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Döntés a 2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete IV. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 3.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux