Meghívó a 2017. március 31-i Képviselő-testület ülésére

Tisztelt Képviselő/Bizottsági tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. március 31-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja.

Levelemmel megküldöm a kapcsolódó kiegészítéseket az egyházak elszámolásához, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelettervezethez, melyeket eredetben kérek tárgyalni.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

 • Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

 • 27/2017. (II.3.) K.t. határozat módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság Elnökét kérem, hogy az anyagot szíveskedjen napirendre felvenni és megtárgyalni.

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az alábbi napirendet vegye fel és tárgyalja meg:

 • Nagy Gyula Területi Múzeum szakmai munkájának támogatására pályázat benyújtása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

A meghívóban későbbi postázással megjelölt „Bónum mintagazdasággá alakítása és kapcsolódó pályázat” című előterjesztés valamint a zárt ülés napirendjén szereplő, „Bérlőkijelölés közérdekből” című napirendi pontok levételét kérem.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 29.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. március 31-én (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztatás a 2017. évi vízterhelési díjról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Orosházi Kórház támogatásának elszámolása, elszámolási határidő módosítása és 2017. évi támogatás
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Orosháza Város Településrendezési eszközök elfogadása
 • I. A Településszerkezeti terv, annak elírása és Településszerkezeti tervhez kapcsolódós kimutatások, igazolások elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi építési Szabályzatáról szóló …../…. (…) önkormányzati rendeletének elfogadása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása és a 2017. évre kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Belépés a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 8.) Döntés az Egyházak 2017. évi támogatásáról és a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Közterület elnevezése, illetve kapcsolódó tér kialakításával összefüggő eljárások megkezdéséhez történő hozzájárulás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) Ingó eszközök (tehergépjárművek) hasznosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 14.) /1 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • /2 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 • 15.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2011. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Bónum mintagazdasággá alakítása és kapcsolódó pályázat (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) /1. Az Orosházi Média Kft. támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
 • 18.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
 • 19.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatellátással kapcsolatos döntések
 • /1. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • /2. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /3. Tájékoztató az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közötti jogviszonyrendezésről
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 • 20.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 22.) A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 23.) Döntés az Orosházi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 24.) Szennyvízberuházás társberuházói megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 25.) Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 26.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 27.) Alapítványok 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 28.) Interpellációk

Zárt ülés keretében

 • 1.) Bérlőkijelölés közérdekből (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 24.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux