Meghívó a 2017. szeptember 28-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését  2017. szeptember 28-án (csütörtök) 9.30 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.


Nyilvános ülés keretében:

1.)          Tájékoztató Gyopáros Gyógy-, Park- és Élményfürdő fejlesztési koncepciója
Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató, Dr. Ruszinkó Ádám

 2.)         Tájékoztató az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester, Palai József ügyvezető

3.)          A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.)          Döntés TOP-5.3.1-16 kódszámú, a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

 5.)          /1.        Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2.        Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Bogárné Kiss Ildikó igazgató

6.)          Döntés a  2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

7.)          Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.)          Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához és a kapcsolódó szabályzat 1. számú módosítása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 9.)          Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból 113 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 10.)       Pályázat benyújtása munkásszálló kialakítására
Előadó: Bojtor István alpolgármester

11.)       A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 12.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.)     +1 napirend

14.)       Interpellációk

 


Zárt ülés keretében:

1.)          Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása             
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux