Meghívó a 2018. december 20-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. december 20-án (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)      Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)      Helyiséghasználat meghosszabbítása a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége számára
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

3.)      A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzésének támogatása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)     TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II. Pályázat benyújtása multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítására (TOP-7.1.1.16-H-097-1)
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)

Előadó:               Elekes Lajos alpolgármester

5.)      Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása
/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 6.)      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

7.)       A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

8.)      Az Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

9.)      A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

10.)   Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 11.)   Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület kérelmének elbírálása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

12.)   2019. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

13.)   Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

14.)   Belső ellenőrzés 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2019. évi ellenőrzési terve
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 15.)   A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

16.)   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.)   Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

18.)   Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 19.)   A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 20.)   A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló rendelettervezet
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

21.)   Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../…..önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

22.)   Interpellációk

+ Fetser János előterjesztése

 

Zárt ülés keretében:

1.)      Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)     Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:              Barák Anita mb. irodavezető

3.)      Behajthatatlan követelések törlése
Előadó:               Godár Andrea irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. december 14.

 

Tisztelettel:

       Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux