Meghívó a 2018. június 27-i Képviselő-testület ülésére


Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. június 27-én (szerda) 8.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1.)          Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Czecher Péter r. ezredes

 2.)       Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2017/2018 nevelési évről
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Németh Gabriella intézményvezető

 3.)       A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

4.)       Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.)          Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

6.)          Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 7.)          Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.)          TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

9.)       Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.)     Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 11.)     Interpellációk

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.
Orosháza, 2018. június 21.

Tisztelettel:

   Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux