Meghívó a 2018. március 23-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. március 23-án (péntek) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          Tájékoztatás a 2018. évi vízterhelési díjról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          Lakott területen kívüli kerékpárutak birtokbaadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

5.)          Jézus Szíve Plébánia támogatásának elszámolása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

6.)          Döntés a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

7.)          Orosháza Város Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

8.)          A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester

 9.)          TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

10.)       Beszámoló az átruházott hatáskörök 2017. évi gyakorlásáról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

11.)       Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

12.)       Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 13.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 14.)       Interpellációk

  • Fetser János – Általános ügyviteli tanácsadás
  • Fetser János – Diákélelmezés
  • Fetser János – Sporttámogatás
  • Fetser János – Szennyvízberuházás garancia

Zárt ülés keretében:

 1.)          Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          Az Orosháza, Könd utca 84/B. II/3. szám alatti társasházi lakásra vonatkozó jogügylet
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Orosháza, Csizmadia S. u. 61/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

4.)       Orosháza, Kakasszék tanya 2/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

5.)       Orosháza, Hegedűs I. u. 23/A. fsz/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. március 14.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux