Meghívó a 2018. november 29-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. november 29-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Nyilvános ülés keretében:

– Napirend előtti felszólalás (Kórház)

1.)      
/1. Média Kft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztató és pénzügyi beszámoló
/2.  Döntés a Média Kft. „v.a” eszközállományáról
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

 2.)       A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

3.)       Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálásáról
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)       Tájékoztatás a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján működtetett nyilvános értékelő felületre beérkezett véleményekről
Előadó:               Novák Péter városi főépítész

5.)       Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása
/I.    A Településszerkezeti terv módosítása

Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

/II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.)       Beszámoló az ITS végrehajtásáról + Melléklet
Előadó:               Elekes Lajos alpolgármester

7.)       TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.1.15-BS1-2016-00006 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja – közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II.          Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 projekt keretében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és közbenső döntés
Előadó:               Elekes Lajos alpolgármester

8.)       Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

9.)       Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

10.)    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

11.)    Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

12.)    Egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatos döntések
/I. Területi védőnői ellátásra szerződéskötés
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

/II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……./…… önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.)    Döntés 2019. évi likviditást biztosító hitelről
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

14.)    Döntés hitelek felvételéről
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

15.)    Tájékoztatás a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség gondozásában készült Calendula Tervről, valamint a Calendula Terv 2 előkészítési munkáiról (Szóbeli előterjesztés)
Előadó:               Galló Ferenc, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség térségi referense és Kraszkó Mihály, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség térségi referense

16.)    Együttműködési megállapodás megkötése tehetséggondozás tárgyában
Előadó:              Bojtor István alpolgármester

17.)    Interpellációk

  • Diákélelmezés
  • Köszönet
  • Lemondás

 + Dr. Szabó Ervin előterjesztése

 

Zárt ülés keretében:

1.)       Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. november 23.

 

Tisztelettel:

    Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux