Meghívó a 2018. október 02-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. október 2-án (kedd) 8.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)       Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó:            Lustyikné Dr. Papp Anikó hivatalvezető

2.)       Döntés az “Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

3.)       Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

4.)       2018. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
Előadó:            Novák Péter városi főépítész

5.)       Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

 6.)       Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

7.)       Mezőőri álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

8.)       Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

9.)       Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

10.)    Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

11.)
/1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal
/2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

12.)    Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

13.)    Döntés a  2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére  biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester  

14.)    Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

15.)    Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

16.)    Interpellációk

  • Mikor szüntetik meg a járványveszélyes állapotokat?
  • Mit művel a Fideszes városvezetés az orosházi emberek vagyonával?
  • A városvezetés jól dolgozik, de a pályázatok nem nyernek?
  • Mégis van patkány a városban?
  • Miért sumákolnak a rendezvényekkel kapcsolatban?

 

Zárt ülés keretében:

1.)     Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

2.)     Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

3.)     Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítás
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. szeptember 27.

Tisztelettel:

          Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux