Meghívó a 2018. október 30-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. október 30-án (kedd) 9.00 órai
kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:                Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

2.)     Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:                Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök

3.)     Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
Előadó:                Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

4.)     A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:                Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

5.)     Döntés a 2018. évi téli szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:                Dávid Zoltán polgármester

 6.)     Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba adása
Előadó:                Dávid Zoltán polgármester

7.)     Orosháza Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Orosháza, 4985/2. hrsz-ú, kivett vásártér terület megjelölésű, 7218 m2 területű ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó:                Bojtor István alpolgármester

8.)     Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról
Előadó:                Elekes Lajos alpolgármester

9.)       Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

10.)    BMÖGF/107/6/2017. azonosító számú, „Luther utca (Dózsa György utca – Csendes utca, valamint Csendes utca – Eszperantó utca közötti szakasz) útburkolatának korszerűsítési munkái”  elnevezésű pályázathoz többlet-önerő biztosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

11.)    A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

12.)    Interpellációk

  • Dr. Szabó Ervin – korrupcióellenes bizottság
  • Fetser János – Dankó utca
  • Fetser János – sportcsarnok, lőtér
  • Fetser János – Szőlő krt. szennyvíz
  • Fetser János – Vürt foglalkoztatás
  • Füvesi Sándor – Calendula Terv

 

 + Fetser János előterjesztése

+ Dr. Szabó Ervin előterjesztése

 

Zárt ülés keretében:

 1.)       Döntés intézményvezetői pályázatról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 2.)       Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

3.)       Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. fsz. 1. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

4.)       Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. október 25.

 

Tisztelettel:

      Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux