Meghívó a 2018. szeptember 04-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. szeptember 4-én (kedd) 8.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1.)       Az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem elbírálása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

2.)       Döntés Kodolányi János Egyetem részére nyújtandó támogatásról
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

3.)       Ingatlanrész biztosítása az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére kültéri fejlesztő eszközök kihelyezéséhez
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

4.)       Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

5.)       Haszonbérleti díjak felülvizsgálata
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

 6.)       Pályázat kiírása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény vezetésére
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

7.)       Döntés a millenniumi emlékdomb felújításáról
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

8.)       Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

9.)       A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása      
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

10.)    Döntés hitelfelvételről
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

11.)       A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 23/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

12.)      Mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
Előadó:    Dávid Zoltán polgármester

 13.)       Interpellációk

 • BÓNUM mintagazdaság
 • Fidesz rendezvény
 • Gazdasszonyképző
 • Holokauszt
 • Ilyen erkölcsi hozzáállással végzik munkájukat?
 • A patkányok is hozzátartoznak a városképhez?
 • In Memoriam Orosházi Kenyérünnep
 • Totálisan tönkretett de busásan finanszírozott labdarúgás
 • Az ellenzék a városi “köz”média kereszttüzében
 • Pályázati bontás
 • Szennyvízberuházás
 • TAF Zrt.

 

Zárt ülés keretében:

1.)       Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítás
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

2.)       Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

 3.)       Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. F/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:            Barák Anita mb. irodavezető

4.)       Orosháza, Bartók Béla u. 43/A. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:            Barák Anita mb. irodavezető

5.)       Orosháza, Móricz Zsigmond u. 60/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:            Barák Anita mb. irodavezető

6.)       Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról  a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. augusztus 28.

Tisztelettel:

  Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux