Meghívó a 2019. augusztus 16-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
augusztus 16-án (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
  Előadó:                      Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
 2. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Kedvezményezett 2018. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 3. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2425. hrsz-ú ingatlanból 107 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 10569. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Pályázat benyújtása új bölcsődei férőhelyek kialakítására
  Előterjesztő:             Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 8. Döntés a 2019. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma Intézményvezetői állásáról szóló döntések
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 11. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 12. Interpellációk
  – Füvesi Sándor interpellációja

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 2. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 3. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. augusztus 10.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux