Meghívó a 2020. január 30-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2020. január 30-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Egyházak önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 2. A 6. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 3. Döntés a Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója elfogadásáról, a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá döntés az ellátási szerződés ismételt megkötéséről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 4. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emelése tárgyában
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 5. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 6. Az Orosháza 5092 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 7. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 8. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 9. Döntés az Önkormányzat részvételéről a 2020. évi járási startmunka  közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester
 10. Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 12. /I. Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
  (Kiegészítést – Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének indokolásához)
  (Könyvvizsgálói jelentés
  )
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  /II. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 13. Interpellációk

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Bartók Béla u. 39/B. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 2. Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 3. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37 A/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 4. Orosháza, Huba u. 18. 4/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 5. Orosháza, Tass u. 19. 4/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 6. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37 F/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 7. Orosháza, Bartók Béla u. 45/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                  Barák Anita mb. irodavezető
 8. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                  Bojtor alpolgármester
 9. Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra
  Előadó:                  Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. január 24.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux