Meghívó a 2019. december 18-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
december 18-án (szerda) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. /1. Tájékoztatás a rezidensiskolai megállapodás eddigi megvalósulásáról és egyéb lehetőségeiről (szóbeli előterjesztés)
  Előadó:                      Dr. Blahó János intézményvezető
  /2.Orosháza Oktatási Kerekasztal létrehozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Búzanemesítők szoborcsoport átadás-átvétel
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza Város Idősügyi Koncepciója 2019
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. /1.Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  /2.Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Az Orosháza 0295. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 6. Belső Ellenőrzés 2020-2023. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2020. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. Beszámoló az ITS végrehajtásáról
  Előadó:                      Molnár Béla alpolgármester
 8. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 9. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (II.08.) rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 10. 2020. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. A nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 13. Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásainak módosítása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 15. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /I. A 2019. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  /II. A 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 16. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 17. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés III. számú módosítása
  /2.A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 18. Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
  Előadó:                        Bojtor István alpolgármester
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                        Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. december 13.

Tisztelettel:

 Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux