Meghívó a 2019. január 31-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2019. január 31-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel  meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)  
/1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

/2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

/3. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

2.)   A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

3.)   Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

 4.)   Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

5.)   Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

6.)   Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

7.)   Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

8.)
1/ TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért”  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

Előadó:                 Elekes Lajos alpolgármester

2/ Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre
Előadó:                 Elekes Lajos alpolgármester

9.)   Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

 10.)  Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester

11.)  Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

12.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.) 
/1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete + Könyvvizsgálói jelentés
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

14.)  Interpellációk

 + Füvesi Sándor előterjesztése

 

Zárt ülés keretében:

1.)      Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)      Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

3.)      Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

 

Orosháza, 2019. január 25.

Tisztelettel:

       Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux