Meghívó a 2019. március 28-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2019. március 28-án (csütörtök) 8.30 órai
kezdettel tartja Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)  Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)  Sportlétesítmény fejlesztésre vonatkozó kérelemhez szükséges támogatói nyilatkozat elfogadása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

3.)  Tájékoztatás a 2019. évi vízterhelési díjról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

4.)  Az Orosházi Református Egyházközség és a Jézus Szíve Plébánia 2019. évi támogatása, valamint a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi elszámolása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

5.)  Döntés könyvvizsgáló választásáról a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

6.)  Ingatlan (altalaj) értékesítés az OVM-Karsai Zrt. részére
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

7.)  Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:               Horváth József OTÉB elnök

8.)  A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Dávid Zoltán polgármester

 9.)     Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

10.)  Alapító Okiratok módosítása
/I. Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye alapító okiratának módosítása

Előadó:            Bojtor István alpolgármester

/II. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

11.)  Beszámoló az átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

12.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.)
/I. Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,

/II. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 14.)  Városmarketing Iroda további működtetésére vonatkozó döntések meghozatala
Előadó:            Fejes Róbertné alpolgármester

15.)  „Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú projekt keretében” pótmunkáival kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

16.)  Interpellációk

+ Előterjesztés: „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00005 projekt keretében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbenső döntés
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

+ Előterjesztés: Gyopárosfürdő Termál Kemping fejlesztése és Főtér szivattyúk beszerzése
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Zárt ülés keretében:

1.)  Javaslattétel városi elismerő címek adományozására
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)  Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

3.)  Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

4.)  Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

5.)  Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

 6.)  Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. március 22.

Tisztelettel:

   Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux