Meghívó a 2019. szeptember 27-i Képviselő-testület ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
szeptember 27-én (péntek) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. A Schola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 3. Döntés az Orosháza 2020-2034 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. 2019 évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:                      Novák Péter városi főépítész
 5. A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 6. Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 7. Az Orosháza, Gyopárosi út 7722 helyrajzi szám alatt megépített 100 férőhelyes munkásszállással kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 9. A Gyopárosi kerékpárúttal érintett nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 10. Többlettámogatási igény benyújtása a TOP-4.2.1-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. TOP-4.3.1-15 pályázat előkészítésének elszámolása és döntés TOP keretében benyújtandó (TOP-4.3.1-15 és TOP-5.2.1-15) pályázatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 12. Döntés óvodákkal kapcsolatos további munkálatokról
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 13. Orosházán megvalósuló mérnökképzés támogatása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 15. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 16. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 17. Nyilatkozatok elővásárlási jogokról
  /1. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásról az Orosháza, Teréz utca 3. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 25200/75600 tulajdoni hányadának adásvétele vonatkozásában
  /2. Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza belterület 1611/A. hrsz. alatt felvett Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1 tulajdoni tulajdoni illetősége vonatkozásában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 18. Interpellációk
    

Zárt ülés keretében:

 

 1. Fellebbezés elbírálása a BOSSA-HOLDING Kft.-vel szemben kiszabott közigazgatási bírság ügyében
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux