Meghívó a 2020. szeptember 24-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
szeptember 24-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 •    Sürgősségi indítvány
 1. Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Lustyikné Dr. Papp Anikó hivatalvezető
 2. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke leszállítása tárgyában
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
  + 2. számú módosítás
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 4. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Benkő Ferenc vezérigazgató
 5. A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 6. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét záró beszámolójának elfogadásáról
  + jegyzőkönyvi kivonat
  Előadó:               Benkő Ferenc végelszámoló
 7. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó:              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 8. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 9. Az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 10. Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 11. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 12. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 13. 2020. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:               Novák Péter városi főépítész
 14. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése
  Előadó:              Dávid Zoltán polgármester
 15. Luther utca útburkolat korszerűsítési munkáihoz (padkaerősítés) önkormányzati forrás biztosítása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 16. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 1. pályázati kategóriájában
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 17. Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I-II. ütem (TOP-3.1.1-16) projektek indikátorvállalásai teljesítéséhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 18. TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 kódszámú, „Közétkeztetés fejlesztése Orosházán” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 19. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 kódszámú, „Orosháza polgármesteri hivatalának energetikai célú megújítása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 20. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 kódszámú, „Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 21. JT Infotéka Kft-vel kötött „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” közbeszerzési feladatai tárgyú szerződés módosítása
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 22. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 23. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 kódszámú, „OVÖ Napköziotthonos Óvodák telephelyeinek és OVÖ Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény konyhájának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 24. EFOP-1.5.3-16-2017-00062 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 25. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 26. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 27. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása
  /2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 28. Orosháza, Vásárhelyi úti kerékpárút önerős javításával kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 29. Interpellációk
  – Fetser János 1. interpellációja
  – Fetser János 2. interpellációja

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 3. Tájékoztató peres eljárásokról
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. szeptember 18.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux