Meghívó a 2020. augusztus 27-i Képviselő-testület ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2020. augusztus 27-én (csütörtök) 9.00 órai
k
ezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
  Előadó: Lustyikné Dr. Papp Anikó hivatalvezető
 1. Az Orosházi Kórház részére EKG rendszer beszerzésére nyújtott támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Döntés az Orosháza 2021-2035 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. A Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Gazdasági Program elfogadása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 1. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1067/30 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:
  Bojtor István alpolgármester

 1. Döntés a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-ben történő felügyelőbizottsági tag választásáról
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 pályázattal kapcsolatos szabálytalansági eljárás eredményéből eredő képviselő-testületi feladatokról szóló döntések meghozatala
  Előadó: Sebők Éva képviselő
 1. Interpellációk
  – Fetser János 1. interpellációja
  – Fetser János 2. interpellációja
  – Fetser János 3. interpellációja

 

 

Zárt ülés keretében:

1.) Orosháza, Móricz Zsigmond u. 60/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

2.) Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

3.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/B. 3/11. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

4.) Orosháza, Hegedűs István u. 21/A. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

5.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

6.) Orosháza, Kórház u. 16. 4/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

7.) Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. A/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

8.) Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. A/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

9.) Orosháza, Bartók Béla u. 39/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

10.) Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/2. szám alatti bérlakás bérbeadására lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

11.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. augusztus 19.

 

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux